งาน Remote Control และ Digital Plant เขื่อนภูมิพล

Robotic สั่งเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยเสียง

ตุลาคม 63 นำเข้าใช้งาน

พนักงานเดินเครื่องนำเข้าใช้งานทั้ง 4 กะ

กันยายน 63 (progress 100%)

นำเข้าใช้งาน สามารถสั่งเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ 1-6

สิงหาคม 63

ทดสอบและเก็บข้อมูล เพื่อปรับปรุงโปรแกรมให้แม่นยำ

กรกฎาคม 63

ติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณเสียงเชื่อมกับระบบ DCS ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

มิถุนายน 63

จัดทำ Logic Control เพื่อจัดลำดับการเดินเครื่องแบบมีเงื่อนไข

พฤษภาคม 63

ออกแบบ และจัดซื้อ

ต้นปี 2563

ศึกษาและพิจารณา หัวข้อ "Robotic"