ข้อมูลการดำเนินงานระบบควบคุมทางไกล สังกัด เขื่อนภูมิพล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2563
ลำดับ โรงไฟฟ้า สถานที่ ปีที่แล้วเสร็จ Station CCA เขื่อนภูมิพล ระบบสื่อสาร CCTV Remote RCS Remote MSS Remote นำเข้าใช้งาน Digital.Plant ความพร้อมปี 63
1 โรงไฟฟ้าเขื่อนเจ้าพระยา จ. ชัยนาท 2558 ok TOT ok ok ok ok กำลังปรับปรุง กำลังปรับปรุง
2 โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัด จ. เชียงใหม่ 2556 ok EGAT ok ok อยู่ระหว่างดำเนินการ ok ยังไม่ดำเนินการ 90%
3 โรงไฟฟ้าเขื่อนกิ่วคอหมา จ. ลำปาง ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ TOT- รอ VPN ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ กำลังร่างTOR
4 โรงไฟฟ้าบ้านยาง จ. เชียงใหม่ 2556 ยังไม่ดำเนินการ TOT ยังไม่ดำเนินการ ยกเลิกใช้งาน ยกเลิกใช้งาน ยกเลิกใช้งาน ยังไม่ดำเนินการ 30%
5 โรงไฟฟ้าฝาง จ. เชียงใหม่ 2556 ยังไม่ดำเนินการ TOT ยังไม่ดำเนินการ ยกเลิกใช้งาน ยกเลิกใช้งาน ยกเลิกใช้งาน ยังไม่ดำเนินการ 30%
6 โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง จ. เชียงใหม่ 2556 ยังไม่ดำเนินการ TOT ยังไม่ดำเนินการ ยกเลิกใช้งาน ยกเลิกใช้งาน ยกเลิกใช้งาน ยังไม่ดำเนินการ 30%
7 โรงไฟฟ้าผาบ่อง จ. แม่ฮ่องสอน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ CAT ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ 0%
ข้อมูล : 1 สิงหาคม 2563 [ ดนุฤทธิ์. แผนกบำรุงรักษาไฟฟ้า กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เขื่อนภูมิพล]
QR code


ลำดับ โรงไฟฟ้า สถานที่ SCADA System Config. รายละเอียด
1 โรงไฟฟ้าเขื่อนเจ้าพระยา จ. ชัยนาท EMERSON ระหว่างเดือน ก.ย. - ธ.ค. 63 ปี งานปรับปรุง Unit Control PLC ของเดิมทั้งหมดจะถูกยกเลิก เปลี่ยนเป็นของใหม่ ซึ่งรองรับระบบ Remote Control และจะนำเข้าใช้งานภายในกลางเดือนธันวาคมปี63
2 โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัด จ. เชียงใหม่ GE-Fanuc ระบบสื่อสารยังคงพบปัญหาเรื่องความเร็ว และความไม่เสถียรในบางช่วงเวลา ทำให้หลุดการเชื่อมต่อบ่อยครั้ง
3 โรงไฟฟ้าเขื่อนกิ่วคอหมา จ. ลำปาง GE-Fanuc Survey.EMSbmb

SysmConfig.MacControl

Concept.MacControl

AET.PowerEx
AET.EIS
4 โรงไฟฟ้าบ้านยาง จ. เชียงใหม่ เครื่อง Operator Remote เสีย Software iFix SCADA ตกรุ่น ไม่ Support กับ OS รุ่นใหม่กว่า Win XP Key License ประมาณ 60,000 บาท (75 point)
5 โรงไฟฟ้าฝาง จ. เชียงใหม่ เครื่อง Operator Station และ Historian เสียทั้งหมด ไม่สามารถใช้งานระบบ PLC ได้ อยู่ระหว่างสำรวจตั้งงบประมาณ
6 โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง จ. เชียงใหม่ หลังการปรับปรุงยังไม่ได้เข้าสำรวจ
7 โรงไฟฟ้าผาบ่อง จ. แม่ฮ่องสอน ยังไม่เข้าสำรวจ