งาน Remote Control และ Digital Plant เขื่อนภูมิพล

ioT เครื่องวัดอุณหภูมิ COVID-19

กันยายน 63

นำเข้าใช้งาน

สิงหาคม 63

เอกสารการจัดทำ รายละเอียดคลิก

มีนาคม 63

สร้างวงจรและเขียนโปรแกรมต้นแบบ