งาน Remote Control และ Digital Plant เขื่อนภูมิพล

ioT Real-Time Generator

กันยายน

นำเข้าใช้งาน

สิงหาคม

แสดงผล มือถือ

มีนาคม

สร้างวงจรและเขียนโปรแกรมต้นแบบ