งาน Remote Control และ Digital Plant เขื่อนภูมิพล

No. แผน 64 รายละเอียด ช่วงเวลา
1 Performance Monitoring แสดงผล Dashboard (MNG,CPD,BMB,KKM procjectSoftwareกิ่วคอหมา) มิ.ย. - ก.ย.
2 ระบบควบคุมทางไกลและสนับสนุนการบำรุงรักษาแบบรวมศูนย์ (เขื่อนเล็ก) โรงไฟฟ้ากิ่วคอหมา พ.ค. - มิ.ย.
3 Predictive Maintenance ระบบ Heat Exchanger Cooling GEN and Turbine Unit 5,6 (Auto Change) ม.ค. - ก.ค.
4 มีระบบ AI เข้าใช้งาน ใช้ AI คาดการณ์ ของระดับน้ำอ่างล่างจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อควบคุมบานประตูเขื่อนล่าง ม.ค. - ก.ค.
5 มีระบบ Robotic  เข้าใช้งาน ใช้ AI ควบคุม ABD แบบอัตโนมัติ ม.ค. - ก.ค.

No. ดำเนินการ ปี 63 รายละเอียด ช่วงเวลา
1 Performance Monitoring นำข้อมูล โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล Unit 1-8  ดึงเข้า Historain Server ให้ ชฟม. พ.ค.
2 ระบบควบคุมทางไกลและสนับสนุนการบำรุงรักษาแบบรวมศูนย์ (เขื่อนเล็ก) โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัด  โรงไฟฟ้าเขื่อนเจ้าพระยา  ควบคุมผ่าน ControlRoom เขื่อนภูมิพล ม.ค.
3 Predictive Maintenance ระบบ Heat Exchanger Cooling GEN and Turbine Unit 5,6 (DCS) ม.ค. - ก.ค.
4 มีระบบ AI เข้าใช้งาน - -
5 มีระบบ Robotic  เข้าใช้งาน สั่ง Start เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Unit 1-6   ด้วยเสียง ม.ค. - พ.ย.